โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร
296 ม.5  ตำบลหนองบัวระเหว  อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 36250
เบอร์โทรศัพท์ 080-07242855 / 081-7253526 / 091-8278055 / 0868774639
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
ตารางสอนครูภาคเรียนที่ 1/2565
>ตารางสอนครูภาคเรียนที่1/2565 148
ตารางเรียนนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 / 2565
0006คำสั่ง OBECQA Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.9 MB 36
0005คำสั่งเลือกตั้งประธานสภานักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.13 MB 37
กำลังปรับปรุงแก้ไข กรุณารอ ดาวน์โหลด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 29.16 KB 79
เอกสารงานวิชาการ
>ปพ5ทุกระดับชั้น 48196
ปฏิทินวิชาการภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 69.8 KB 48347
>ตารางสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 48549
>ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 48236
แบบฟอร์มงานวิชาการ
แบบฟอร์มการขอลาออกทดสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 11.73 KB 48502
แบบฟอร์มการย้ายโรงเรียนทดสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 11.73 KB 48179
เอกสารงานแผนงานงบประมาณ
แผนปฏิบัติงานประจำปี 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.8 MB 38169
เอกสารงานงบประมาณทดสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 11.73 KB 48273
เอกสารงานบุคลากร
ID PLAN Word Document ขนาดไฟล์ 73.5 KB 44198
เอกสารงานบุคลากรทดสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 11.73 KB 48572
แบบฟอร์มงานบุคลากร
แบบฟอร์มการขอออกนอกโรงเรียนทดสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 36.55 KB 48528
เอกสารงานบริหารทั่วไป
เอกสารงานบริหารทั่วไปทดสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 11.73 KB 48225
แบบฟอร์มงานบริหารทั่วไป
แบบฟอร์มการขอใช้สถานที่ทดสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 11.73 KB 48314
เอกสารงานกิจการนักเรียน
คู่มือคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน(ฉบับร่าง) 2563 11911
การดำเนินงานมาตการโรงเรียนปลอดภัย โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 92.35 KB 29595
แบบสรุปประเมินพฤติกรรมนักเรียนSDQ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 586 KB 38154
แบบสรุปประเมินความฉลาดทางอารมณ์EQ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 379.15 KB 38154
คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.3 MB 38154
คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง ครู ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.49 MB 44213
บก.25 แบบขอความร่วมมือในการเช็คเวลาเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 80.36 KB 48213
เอกสารงานกิจการนักเรียนทดสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 11.73 KB 48265
แบบฟอร์มงานกิจการนักเรียน
>แบบประเมิน SDQ/EQ และเยี่ยมบ้านนักเรียน ม.6/4 38060
>แบบประเมิน SDQ/EQ และเยี่ยมบ้านนักเรียน ม.6/3 38057
>แบบประเมิน SDQ/EQ และเยี่ยมบ้านนักเรียน ม.6/2 38063
>แบบประเมิน SDQ/EQ และเยี่ยมบ้านนักเรียน ม.6/1 38067
>แบบประเมิน SDQ/EQ และเยี่ยมบ้านนักเรียน ม.5/4 38052
>แบบประเมิน SDQ/EQ และเยี่ยมบ้านนักเรียน ม.5/3 38052
>แบบประเมิน SDQ/EQ และเยี่ยมบ้านนักเรียน ม.5/2 38046
>แบบประเมิน SDQ/EQ และเยี่ยมบ้านนักเรียน ม.5/1 38061
>แบบประเมิน SDQ/EQ และเยี่ยมบ้านนักเรียน ม.4/4 38055
>แบบประเมิน SDQ/EQ และเยี่ยมบ้านนักเรียน ม.4/3 38057
>แบบประเมิน SDQ/EQ และเยี่ยมบ้านนักเรียน ม.4/2 38056
>แบบประเมิน SDQ/EQ และเยี่ยมบ้านนักเรียน ม.4/1 38051
>แบบประเมิน SDQ/EQ และเยี่ยมบ้านนักเรียน ม.3/5 38050
>แบบประเมิน SDQ/EQ และเยี่ยมบ้านนักเรียน ม.3/4 38116
>แบบประเมิน SDQ/EQ และเยี่ยมบ้านนักเรียน ม.3/3 38051
>แบบประเมิน SDQ/EQ และเยี่ยมบ้านนักเรียน ม.3/2 38076
>แบบประเมิน SDQ/EQ และเยี่ยมบ้านนักเรียน ม.3/1 38054
>แบบประเมิน SDQ/EQ และเยี่ยมบ้านนักเรียน ม.2/5 38052
>แบบประเมิน SDQ/EQ และเยี่ยมบ้านนักเรียน ม.2/4 38051
>แบบประเมิน SDQ/EQ และเยี่ยมบ้านนักเรียน ม.2/3 38050
>แบบประเมิน SDQ/EQ และเยี่ยมบ้านนักเรียน ม.2/2 38056
>แบบประเมิน SDQ/EQ และเยี่ยมบ้านนักเรียน ม.2/1 38060
>แบบประเมิน SDQ/EQ และเยี่ยมบ้านนักเรียน ม.1/5 38053
>แบบประเมิน SDQ/EQ และเยี่ยมบ้านนักเรียน ม.1/4 38082
>แบบประเมิน SDQ/EQ และเยี่ยมบ้านนักเรียน ม.1/3 38049
>แบบประเมิน SDQ/EQ และเยี่ยมบ้านนักเรียน ม.1/2 38050
>แบบประเมิน SDQ/EQ และเยี่ยมบ้านนักเรียน ม.1/1 38064
แบบฟอร์มการขอออกนอกบริเวณโรงเรียนนักเรียนทดสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 11.73 KB 48226
งานประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียน
ค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2 MB 48181
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.25 MB 48554
อื่นๆ
ตารางการเรียนการสอนออนไลน์ ม.ต้น(ฉบับปรับปรุง 09-12-2564) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 66.42 KB 202
ตารางการเรียนการสอนออนไลน์ ม.ปลายการงานอาชีพ(ฉบับปรับปรุง09-12-2564) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 33.79 KB 149
ตารางการเรียนการสอนออนไลน์ ม.ปลายวิทย์-คณิต(ฉบับปรับปรุง09-12-2564) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 35.3 KB 219
>รายชื่อนักเรียน ตามกลุ่มเรียนOn-Site 216
>ตารางสอนครู On-Site 317
>ตารางเรียน On-Site ม.4-ม.6 232
>ตรารางเรียนOn-Site ม.1-ม.3 222
แบบฟอร์มขอใช้เงินตามแผนทดสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 11.73 KB 48370