โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร
296 ม.5  ตำบลหนองบัวระเหว  อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 36250
เบอร์โทรศัพท์ 080-07242855 / 081-7253526 / 091-8278055 / 0868774639
<< Worship the Institute of Nation, Religion, King Apply the philosophy of sufficiency economy Adhere to the principles of good governance And aims to develop to success >>
News
14/08/2022
31/07/2022
17/06/2022
16/06/2022
08/06/2022
30/05/2022
27/05/2022
02/04/2022
28/03/2022
24/03/2022
Purchase news

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 นายวานิส เพียนอก ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร ได้มอบหมาย งานกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี คณะฯ โดยให้นายสมทรง สุขขีรองผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี อ่านต่อ......
อบรมลูกเสืออาสา กกต
จดหมายข่าวโรงเรียน ฉบับที่ 3-7/65
Education News
Executive

wanis pianok
Director
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
รายชื่อศิษย์เก่า
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
รับเรื่องร้องเรียน
Link
Administrators
Username
Password
Forgot password