โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร
296 ม.5  ตำบลหนองบัวระเหว  อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 36250
เบอร์โทรศัพท์ 080-07242855 / 081-7253526 / 091-8278055 / 0868774639
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญชมการแข่งขันกีฬาภายใน (น้ำเงิน-ทองเกมส์) ระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2565
โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคารขอเชิญร่วมชม กิจกรรมกีฬาสีภายในโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนฝึกทักษะการทำงานเป็นทีม การสร้างความสามัคคีภายในหมู่คณะ และการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
เรียนเชิญร่วมงานแสดงมุทิตาจิต คุณครูไพบูลย์ ฉ่ำท่วม ในวันพฤหัสบดี ที่ 29 กันยายน 2565 ณ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร
เรียนเชิญผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร ร่วมกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน อ่านต่อ...
 ในวันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2565 ณ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร เวลา 08.00-12.00 น.
โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญใหญ่ สร้างพระพุทธรูปประจำโรงเรียน ร่วมเขียนแผ่นดวง อ่านต่อ...
ฝากชื่อ ฝากดวงใต้ฐานพระพุทธรูป ร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธา หรือร่วมทำบุญตั้งแต่ 5,000 บาท ท่านจะได้รับโล่ห์ประกาศเกียรติคุณ
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2565 ร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาหนองบัวระเหว ชื่อเลขที่บัญชี "ผ้าป่าการศึกษาโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร"เลขที่บัญชี 335-0-11665-5 เงินบริจาคของท่านสามารถนำไปใช้ในการลดหย่อนภาษีประจำปีได้
แจ้งความประสงค์ร่วมทำบุญหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่

 
ประกาศหยุดเรียน กรณีพิเศษ วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565 เนื่องจาก ปรับภูมิทัศน์โรงเรียน...อ่านต่อ
ประกาศ เรื่อง หยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ
เนื่องด้วยโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร ได้ทำการปรับภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน จึงทำให้พื้นที่หลายส่วนไม่พร้อมต่อการจัดการเรียนการสอน จึงขอแจ้งให้นักเรียนหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษในวันจันทร์ ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2565 โดยมีการปรับเปลี่ยนตารางสอบและการจัดการเรียนการสอนดังนี้
นักเรียนที่มีตารางสอบในวันจันทร์ ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2565 ให้ย้ายไปสอบในวันพุธ ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2565 
 โดยมีการปรับเปลี่ยนตารางสอบและการจัดการเรียนการสอนดังนี้
นักเรียนที่มีตารางสอบในวันจันทร์ ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2565 ให้ย้ายไปสอบในวันพุธ ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2565 
นักเรียนที่มีตารางสอบในวันอังคาร ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2565 ให้สอบตามตารางเดิม
นักเรียนทุกคน เรียนตามตารางปกติตั้งแต่ วันพฤหัสบดี ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2565 เป็นต้นไป

ขอเชิญร่วมกิจกรรม วันสุนทรภู่ และ กิจกรรม To Be Number One
นายวานิส เพียนอก ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร ได้มอบหมายให้กลุ่มสาระภาษาไทย และ ฝ่ายบริหารทั่วไป(กิจการนักเรียน)ได้กิจกรรม วันสุนทรภู่ และ กิจกรรม To Be Number One เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะความสามารถเชิงวิชาการ และทักษะทางด้านการกีฬา ซึ่งเป็นการส่งเสริมการออกำลังกาย ตระหนักถึงวันสำคัญของกิจกรรมดังกล่าว


เมื่อวันที่ 10 มิถุนายนนายวานิส เพียนอก ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร ได้มอบหมาย งานอนามัยโรงเรียนได้ประสานงานกับโรงพยาบาลหนองบัวระเหวเพื่ออบรมเชิงปฏิบัติการ
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่
นายวานิส เพียนอก ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร ได้มอบหมาย งานอนามัยโรงเรียน ได้ประสานงานกับโรงพยาบาลหนองบัวระเหวเพื่ออบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ชุดตรวจ 
Antigen test kit (ATK) เพื่อตรวจการติดเชื้อโควิด-19 ให้กับคณะครูนักเรียนที่เป็นกลุ่มนำร่องในการใช้ ชุดตรวจ Antigen test kit (ATK) เพื่อตรวจการติดเชื้อโควิด-19 ทางโรงเรียนต้องขอขอบพระคุณ วิทยากรของโรงพยาบาลและ นายแพทย์ เฉิดพันธุ์ ภัทรพงศ์สินธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองบัวระเหว 
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565
โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร นำโดยนายวานิส เพียนอก ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคา จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความเคารพรักและระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ 

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิกที่นี่

ขอเชิญ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครอง โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร ร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
ขอเชิญ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครอง โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร ร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565
 
โครงการเผยแพร่อุดมการณ์และค่านิยมประชาธิปไตยด้วยการแสดงแบบอย่างที่ดี
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการการเลือกตั้งร่วมกับโรงเรียนหหนองบัวระเหววิทยาคารได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ เพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมืองและมีส่วนร่วมพัฒนาประชาธิปไตยแก่สภานักเรียนโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร
ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2565 ผ่านระบบออนไลน์
นายวานิส เพียนอก ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร เชิญชวน ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2565 ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงบำเพ็ญพระองค์ให้เป็นประโยชน์แก่ชาติบ้านเมือง โดยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎรในภูมิภาคต่างๆ อยู่เสมอ และทรงช่วยเหลือกิจการโครงการตามพระราชดำริทุกโครงการ ยังความร่มเย็นมายังพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า
อ้างถึง วันที่ 28 มี.ค.2565 – เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th แจ้งประชาสัมพันธ์ความว่า สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี   เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2565 ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ 1-3 เมษายน 2565
ประกาศ กำหนดการมอบตัว รายงานตัว และค่าใช้จ่ายอื่นๆในวันมอบตัว นักเรียน ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2565
ประกาศยกเลิกการสอบวัดความรู้พื้นฐานเดิม นักเรีนยน ชั้น ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2565
แจ้งปฏิทินการสอบปลายภาค 2/2564
ประกาศโรงเรียนหนองบัวระเหวิทยาคารเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565
ประกาศโรงเรียนหนองบัวระเหวิทยาคารเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนระหว่างวันที่ 17-28 มกราคม 2565
ประกาศโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร เรื่องการจัดการเรียนการสอน ระหว่าง 4-7 มกราคม 2565

5 ธันวา วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน บุคลากร โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร

ตลอดระยะเวลา ๗๐ ปี แห่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ปวงพสกนิกรใต้ร่มพระบารมีทั่วราชอาณาจักร ต่างประจักษ์ซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณและพระเมตตา ที่ได้ทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและกำลังพระสติปัญญา ปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขแห่งปวงพสกนิกร โครงการในพระราชดำริ น้อยใหญ่ ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างอเนกอนันต์แก่ประเทศชาติ ทั้งได้พระราชทานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นแนวทางให้อาณาประชาราษฎร์ได้ดำเนินชีวิตโดยให้ความรู้และสติปัญญาเป็นภูมิคุ้มกัน อีกทั้งยังก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนของประเทศต่าง ๆ ที่ได้น้อมนำ แนวทางพระราชทานไปปฏิบัติ ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ และเดชะพระบารมี ได้ดลบันดาลให้พระเกียรติคุณแผ่ไพศาลขจรขจายทั่วทิศานุทิศ แสงแห่งดวงประทีปที่ส่องไสวอยู่ทั่วแผ่นดินนี้ เปรียบประดุจดั่งดวงจิตที่บริสุทธิ์ ของปวงพสกนิกร ที่ล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ปวงข้าพระพุทธเจ้าจักน้อมนำแนวทางพระราชดำริที่ได้พระราชทานไว้ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในการปฏิบัติหน้าที่และดำรงตนเพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติสืบไป
ประกาศ แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบทางไกล ผ่านช่องทาง Online และ On-Hand ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ประกาศ แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบทางไกล ผ่านช่องทาง Online และ On-Hand ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ
การจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Online มีแนวปฏิบัติ ดังไฟล์แนบ
กำหนดการสอบปลายภาคภาคเรียนที่ 1/2564
ประกาศตารางการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2564 (ในสถาณการณ์ โควิด-19)ทั้งในรูปแบบ online และรูปแบบ take home
ไทม์ไลน์การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ให้กับนักเรียน นักศึกษา อายุ 12-18 ปี กระทรวงศึกษาธิการ
รวมข้อมูลวัคซีนเด็กคลิกที่นี่
ประกาศ เรื่องกำหนดการ การกำกับติดตามนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 / 2564
ขอความอนุเคราะห์ดูแล กำกับ ติดตาม การเข้ารเรียนของนักเรียน
ประกาศ เรื่องการสอบกลางภาคเรียน 1/2564 ในสถานการณ์ โควิด-19
ประกาศ เรื่องขยายเวลาหยุดเรียน กรณีพิเศษ (ฉบับพิเศษ)
ประกาศเรื่อง ประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 1/2564 (ออนไลน์)
ประกาศ เรื่องขยายเวลาหยุดเรียน กรณีพิเศษ ฉบับที่ 4
ประกาศ เรื่องขยายเวลาหยุดเรียน กรณีพิเศษ ฉบับที่ 3
ประกาศ เรื่องขยายเวลาหยุดเรียน กรณีพิเศษ
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๔ ปี การศึกษา ๒๕๖๔ ที่ได้รับทุนการศึกษาประเภทยกเว้นค่าเล่าเรียน