โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร
296 ม.5  ตำบลหนองบัวระเหว  อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 36250
เบอร์โทรศัพท์ 044-897109
วิดิทัศน์ กิจกรรมภายใน/ภายนอก โรงเรียน
ชมย้อนหลังประชุมผู้ปกครองนักเรียน online(ในสถานการณ์ covid-19) 1/2564
BREAKING NEWS ประกาศโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 และประกาศเลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ จึงขอแจ้งกำหนดการดังนี้ - เลื่อนการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 เป็นวันที่ 14 มิถุนายน 2564

โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร จึงขอประกาศงดจัดสอบวัดความรู้พื้นฐาน ม.1 และ ม.4
พีชวนน้องเรียนที่ระเหววิทย์"พี่เบ๊นซ์ กนกวรรณ ถุงจันแก้ว"
พีชวนน้องเรียนที่ระเหววิทย์"พี่กั๊ก วัชรินทร์ สามารถกิจ"
พีชวนน้องเรียนที่ระเหววิทย์"พี่แตงโม รพีพัฒน์ จันณรงค์"
พีชวนน้องเรียนที่ระเหววิทย์"พี่วศุ แซ่บ่าง ตำนานภาษาจีนของระเหววิทย์"
พีชวนน้องเรียนที่ระเหววิทย์"พี่แตงโม รพีพัฒน์ จันณรงค์"
พีชวนน้องเรียนที่ระเหววิทย์ "พี่ฟิล์ม กุลสตรี พันธ์สูงเนิน"
พีชวนน้องเรียนที่ระเหววิทย์ "พี่มุก ปาณิสรา เพิ่มสุข"
พีชวนน้องเรียนที่ระเหววิทย์ "พี่เก๋ นิจารี ทองดอนเหมือน"
พิธีบายศรีสู่ขวัญ เนื่องในวัน ปัจฉิมนิเทศ และอำลาสถาบัน ปีการศึกษา 2563
พิธีมอบประกาศนียบัตร ปัจฉิมนิเทศ และอำลาสถาบัน ปีการศึกษา 2563
กิจกรรมส่งเสริมการต้านทุจริตแก่ผู้เรียน
กิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนด้านศาสนาวัฒนธรรมในโรงเรียนเรียน
แนะแนวสัญจร เตรียมต้อนรับนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2564
ท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียน ดนุภพ โพธิ์งาม มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน
กิจกรรม ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ STEM Education
กิจกรรมสนุกๆจากพี่นักศึกษาทันตแพทย์
กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย(ประตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2564)
เพลงมาร์ชโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร